AB RhD Positive (AB+) रक्तगट असलेल्या दात्याची यादी.

अ.क्र. रक्तदात्याचे संपूर्ण नावं गाव / शहर मोबाईल क्रमांक रक्त गट यापूर्वी रक्तदान केले ?
1 ROHIDAS MADAN HANDE GONDHALWADI PATUR AKOLA 9637242607 AB+ Yes
2 RAVI BANDUJI HAJARE WASHIM 8975124712 AB+ Yes
3 Pravin Subhash Karwate bhamatwadi washim 9637790685 AB+ Yes
4 NAJUKRAO RAMCHANDRA TAYADE UGWA 9158114300 AB+ Yes
5 GOVIND HARIDAS GODMALE WASHIM 8805040435 AB+ Yes
6 Dipak M. Landkar Malegaon Dist . Washim 9822159812 AB+ No
7 Dipak Gajanan Dhotre Vivara 8805679737 AB+ Yes
8 asif ahmad khan akola 9822222868 AB+ Yes