संपर्क

शासकीय सामान्य रुग्णालय अकोला - ४४४ १०१


अधिक माहितीसाठी निगेटिव्ह ब्लड डोनर्स यांनी संपर्क करा

Mr. Darshan Janekar / श्री.दर्शन जनईकर

दूरध्वनी क्रमांक : 9370865966

ई-मेल आइडी : dpoakola@mahasach.org

इच्छुक रक्त दात्यांची नोंद :